5 Beautiful Desert Resorts In UAE

1. Al Maha

Where:Al Ain Road, Dubai

2.The Ritz-Carlton

Where: Al Wadi Desert, Wadi Khadija, Ras Al Khaimah

3. Mysk Al Badayer Retreat

Where: Sharjah

4.  Telal Resort

Where: Al Ain

5. Anantara Qasr Al Sarab

Where: Liwa Desert, Abu Dhabi